Tłumaczenia

Wykonujemy tłumaczenia pisemne nieprzysięgłe z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski (między innymi) następujących typów:

DOKUMENTY URZĘDOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE: dokumenty i zaświadczenia ZUS, urzędu skarbowego, urzędu statystycznego, urzędu pracy, MOPS, urzędu miasta, urzędu stanu cywilnego, akty i dokumenty notarialne, dokumenty, wyroki, orzeczenia i postanowienia sądowe, umowy sprzedaży, pożyczki i najmu, świadectwa jakości i zgodności, zaświadczenia z urzędu dozoru technicznego, certyfikaty producenta, świadectwa sanitarne, zaświadczenia i orzeczenia lekarskie i paszporty.

EDUKACJA I PRACA: dokumenty szkolne, dokumenty uczelni wyższych, certyfikaty Cambridge, życiorysy, listy motywacyjne, CV, umowy o pracę, opinie zawodowe, legitymacje, licencje i uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursu, świadectwa kwalifikacyjne, świadectwa pracy, referencje, zaświadczenia o wynagrodzeniu, opinie zawodowe, kontrakty marynarskie, książeczki żeglarskie i wojskowe, dyplomy specjalizacji lekarskiej i zaświadczenia Okręgowej Izby Lekarskiej.

PRAWO, BIZNES, BANKOWOŚĆ I FINANSE: teskty prawne i urzędowe, dokumenty ubezpieczeniowe i bankowe, sprawozdania zarządu, umowy spółek, protokoły ze zgromadzenia wspólników, wyciągi KRS, certyfikaty, umowy, uchwały, dokumenty księgowe, korespondencja firmowa, dokumenty z zakresu inwestycji, handlu, gospodarki, podatków, sprzedaży, nieruchomości i marketingu.

MOTORYZACJA: dokumenty pojazdu i prawa jazdy.

KULTURA, LITERATURA I MEDIA: literatura piękna, artykuły, publicystyka i sztuka.

MULTIMEDIA: prezentacje multimedialne i strony internetowe.

REKLAMA: teksty reklamowe, broszury, plakaty, ulotki, reklamy i spoty tv.

FILMY: listy dialogowe.